Vinterleiren Lesjaskog

6.Ålesund i sol og snø i påskene
1972, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83

Vinterleiren Lesjaskog i sol og snø 1981.

Protokoll Vinterleiren Lesjaskog 1981 side 1.

"Etter dusk utdeling - Champagne".

Protokoll Vinterleiren Lesjaskog 1981 side 2.

"-det begynte å røyne på etter vært".

Protokoll Vinterleiren Lesjaskog 1981 side 3.
Protokoll Vinterleiren Lesjaskog 1981 side 4.
Protokoll Vinterleiren Lesjaskog 1981 side 5.

"Olav Vågen vil nok bli husket for sine Teigen imitasjoner ".

Protokoll Vinterleiren Lesjaskog 1981 side 6.

Årets deltakere fra 6.Ålesund.

Listen over kan mangle deltakere.

© Copyright