Grønnteltet

Vinterleiren Lesjaskog

6.Ålesund i sol og snø i påskene
1972, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83

Vinterleiren Lesjaskog i sol og snø 1972.

Årets patruljer var Hai, Hyse og Uer.
 Ingen av patruljesangene  de laget ble noen slager de neste årene.

Årets deltakere fra 6.Ålesund

Listen er ikke nødvendigvis komplett

*"Å bli "Ridder av Latrinehøgda" er ment som en tankevekker for den som blir tildelt biten av do-rullen hengende i en snor, og for leiren ellers. Det var Sverre Frisvold som tildelte ridderskapet". Noen lærte ikke første gang, og ble senere slått til ridder på nytt både 2 og 3 ganger.

© Copyright