logo

Roverlag's tur på Ørskogfjellet og Solnørdal
14-15 februar 1976

Første natt var det overnatting i knappetelt på Ørskog fjellet.
Dagen etter gikk turen videre til Akslevollen i Solnørdal.
Egil Hoel, Magne Reite, Svein Yndestad, Odd Einar Mortensen, Runar Paulsen og Svein Nelvik var med

     
     

Creative Commons License