logo

Protokoll 1976 for roverlaget i 6.Aalesund Speidergruppe
Oversikten over deltakere er ikke nødvendigvis komplett.

Rovermøte - Halvårs møte
6 januar
Til stede: Harald Barstad, Svein Yndestad, Geir Arne Remmem, Alf Erik Arntzen, Idar Dahl, Bernt Reite, Marit Ristesund, Idar Dahl, Terje Nærø, Runar Paulsen, Odd Einar Mortensen.

Terministe
januar - august


Forslag til opptaks regler

Årsmøte Sunnmøre Krets
18 januar


Til stede: Svein Yndestad, Odd Einar Mortensen, Idar Dahl, Bernt Reite,
Harald Barstad.

Juletrefest Hellandsheimen
18 januar

Til stede: 5 deltakere fra 6.Aalesund, men navn ikke notert.

Rovermøte
20 januar

Til stede: Odd Einar Mortensen, Idar Dahl, Marit Ristesund, Bernt Reite,
Svein Yndestad, Geir Arne Remmem.

Rovermøte
3 februar

Til stede: Odd Einar Mortensen, Runar Paulsen, Svein Yndstad, Magne Reite, Egil Hoel, Marit Ristesund, Magne Reite, Bernt Reite,
Harald Barstad, Ikke komplett oppføring

Creative Commons License