logo

Protokoll 1972 for roverlaget i 6.Aalesund Speidergruppe
Oversikten over deltakere er ikke nødvendigvis komplett.

Ledersamling i Brusdalen
17-12 februar
Til stede fra
6. Aalesund
Bernt Reite

Rovermøte 15 mars
Til stede: Harald Barstad, Øystein Asbjørnsen, Svein Yndestad,
Einar Salen, og Alf Erik Arntzen.

Creative Commons License