logo

Protokoll 1966 for roverlaget i 6.Aalesund Speidergruppe
Oversikten over deltakere er ikke nødvendigvis komplett.

Troppsmøte
4 februar 1966
Svale Steinar Fylling, Jan Ove Klausen, Roger Giske, Stein Vatne
Oter Arne Holen, Hans Oliver Olsen, Frode Amundsen, Øystein Austnes
Ugle Jens Jacob Smedegaard, Knut Arne Korsbrekke, Asbjørn Ferstad,
Egil J.Ruud Olsen

Troppstur
5-6 februar 1966

Deltakere: P.M.Michalsen og..............
Svale Peff, Ass og Øystein Austnes
Oter Peff og Stein Vatne
Ugle Peff, Egil J.Ruud Olsen og Asbjørn Ferstad,

Troppstur
2-6 mars 1966
Deltakere: P.M.Michalsen og .........
Svale Peff, Roger Giske og Stein Vatne
Oter Peff, Frode Amundsen og Øystein Austnes
Ugle Peff, Ass, Asbjørn Ferstad og Egil J.Ruud Olsen

Troppsmøte
25 mars 1966
Til Stede: Troppsleder, ass 2, Reidun Vasset, P.M.Michalsen
Svale Peff, Ass, Roger Giske og Stein Vatne
Oter Peff, Ass, Frode Amundsen og Øystein Austnes
Ugle Peff, Ass, Asbjørn Ferstad og Egil J.Ruud Olsen

Lesjaskog
Påska 1966
Deltakere fra
6. Aalesund
P.M.Michalsen (2år) Asbjørn Mogstad (6år), Harald Barstad (3år),
Arne Holen (2år), Steinar Fylling (1år), Kåre Uri (1år),
Jens Smedegaard (1år)

Pinseleir
Skråvika 1966

Deltakere: Troppsleder (P.M.Michalsen ?)
Svale Steinar Fylling og Roger Giske
Oter Arne Holen, Hans Oliver Olsen og Asbjørn Ferstad
Ugle Knut Arne Korsbrekke, Torbjørn Søvik (Karsten Søvik)

Sommereir Solnørdal
12-17 augut 1966
Deltakere:  
Svale Steinar Fylling, Kåre Uri, Roger Giske, Stein Vatne
Oter Arne Holen, Hans Oliver Olsen, Stig Lune (J. Osen)
Ugle Frode Amundsen, Torbjørn Søvik, (Karsten Knudsen, Rolf Amundsen)

Grupperåds møte
16 september 1966
Til Stede: P.M.Michalsen, Asbjørn Mogstad, Kåre, Harald Henriksen,
Steinar Fylling, Arne Holen, Jens Jacob Smedegaard, Reidun Vadseth,
Harald Barstad,

Ledersamling Skaret
22-23 oktober 1966

Deltaker fra
6. Aalesund
P.M.Michalsen, Asbjørn Mogstad, Reidun Vadseth,
Harald Barstad, Harald Henriksen, Ingar Asbjørnsen, Arne Holen og Seinar Fylling

Grupperåds møte
21 desember 1966
Til Stede: P.M.Michalsen, Harald Barstad, Arne Holen, Ingar Asbjørnsen og H.O.Olsen

Creative Commons License