logo

Om bildene, opphavsrettigheter, bruk, størrelser og kvaliteter

Avbildede personer skal normalt ha gitt sin tillatelse til at bildet blir publisert. Slik tillatelse er ikke nødvendigvis innhentet, fordi bildene er å anse som harmløse, og avbildede personer er innforstått med at de blir avbildet.

Om opphavsrettigheter og bruk.
Innehavere av opphavsrettigheten for et bilde som er publisert på dette nettstedet, har akseptert at bilder kan kopieres og lastes ned under betingelser som er angitt på Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Norway License.

Ved å kopiere og laste ned bilder, aksepterer du de betingelser som er gitt.

De originale bildene har varierende kvalitet. Det gir også varierende kvalitet på bildene som er publisert her.


Creative Commons License