Dette er verdens eldste Ludomesterskap

Verdens eldste Ludomesterskap har vært avhold hvert år siden 1974, og hadde 40 års jubileum i 2013.

Alle resultater er dokumentert gjennom resultatlister og protokoll.

De første 25-30 årene har mesterskapet i Ludo vært avholdt i romjulen, men har senere blitt flyttet til november. Dette gjør at det er lettere for tilreisende å delta.

Mesterskapet er åpent for alle tidligere medlemmer av 6.Ålesund gruppe av NSF, etter særskilt søknadd.


Referat fra ludomesterskapene
1974-2015

Resultater og tabeller
pr. 31.12.2013


Creative Commons License